dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor C: Žaloba na vyloučení společníka ze společnosti

29.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Žaloba na vyloučení společníka ze společnosti

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

Městskému soudu v Praze
Slezská 9
120 00 Praha 2


V Praze, dne 31. srpna 2012


Žalobkyně: Homedecor s.r.o., IČ: 652 54 342, se sídlem Polská 36, 120 00 Praha 2
Zastoupena jednatelkou Sandrou Lehečkovou
Žalovaný: Václav Černý, nar. 30. května 1980, trvale bytem Sabinova 4, 103 00 Praha 3Žaloba na vyloučení společníka ze společnosti
dle § 149 obchodního zákoníku


DVOJMO!

Soudní poplatek ve výši 2000 Kč vylepen v kolcích na prvopisu žaloby


I.

Společenskou smlouvou ze dne 12. dubna 2009 založili společníci Sandra Lehečková, nar. 14. ledna 1974, trvale bytem Husitská 65, 130 00 Praha 3, jež je současně jednatelkou společnosti, a Václav Černý, nar. 30. května 1980, trvale bytem Sabinova 4, 103 00 Praha 3, společnost Homedecor s.r.o. (dále jen "Společnost“). Dle společenské smlouvy každému ze společníků náleží obchodní podíl ve výši 1/2 účasti na společnosti. Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 3620.

Důkazy:

  • - Společenská smlouva o založení Společnosti ze dne 12. dubna 2009
  • - Výpis z obchodního rejstříku společnosti Homedecor s.r.o.


II.

Společnost Homedecor s.r.o. byla založena s cílem dodávat zboží do prodejen s dekoračními předměty, přičemž se specializovala na napodobeniny použitých předmětů z oblasti Provence ve Francii. Ve společenské smlouvě bylo dohodnuto, že společník nemůže bez souhlasu druhého společníka vykonávat činnost ve stejném nebo obdobném předmětu podnikání, a pokud by k tomu došlo, byla by tato skutečnost považována za vážné porušení povinností společníka.


III.

Dne 15. července 2012 se při jedné z návštěv obchodního centra Nový Smíchov v Praze společník Sandra Lehečková dověděla, že v tomto obchodním centru je provozována prodejna s názvem Domácí dekorace. Z čistě profesního zájmu se rozhodla zeptat prodavačky, kdo je provozovatelem této prodejny a jestli by bylo možné ho kontaktovat za účelem jednání o dodávkách zboží. Z informací prodavačky vyplynulo, že provozovatelem prodejny je společnost Domácí dekorace s.r.o., jejímž jediným společníkem je druhý společník společnosti Homedecor s.r.o., pan Václav Černý.

Důkaz:

  • - Výpis z obchodního rejstříku společnosti Domácí dekorace s.r.o.


IV.

Odpůrce tím, že se bez vědomí

Nahrávám...
Nahrávám...