dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor C Oznámení o změně data konání mimořádné valné hromady

8.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C Oznámení o změně data konání mimořádné valné hromady

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Oznámení o změně data konání mimořádné valné hromady

svolané původně na den 19. 6. 2011

Představenstvo společnosti

Alfa, a.s.

IČ: 234 54 323

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 24, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 7654

tímto oznamuje změnu data konání valné hromady původně svolané na den 19. 6. 2011, a to ve smyslu § 184a odst. 5 obchodního zákoníku.

Dne 18. května 2011 bylo v Obchodním věstníku a MF Dnes uveřejněno oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Alfa, a.s., která byla svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře v souladu s § 181 odst. 1 obchodního zákoníku, a to na den 19. 6. 2011.

Kvalifikovaný akcionář, který požádal o svolání mimořádné valné hromady, požádal představenstvo společnosti o změnu termínu konání valné hromady na pozdější dobu, a to na den 28. června 2011.

V souladu s ustanovením § 184a odst. 5 obchodního zákoníku proto představenstvo Spo­lečnosti uveřejňuje toto oznámení o změně data konání valné hromady. Novým datem konání valné hromady je 28. června 2011. Všechny ostatní údaje uvedené v původně uveřejněném oznámení o konání valné hromady zůstávají nezměněny.

Představenstvo společnosti zároveň uveřejňuje aktuální znění oznámení o konání valné hromady:

Představenstvo společnosti

Alfa, a.s.

IČ: 234 54 323

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 24, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 7654

tímto svolává


mimořádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 28. 6. 2011 od 15.00 hodin v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 24, PSČ 110 00,

Nahrávám...
Nahrávám...