dnes je 19.5.2024

Input:

Vzor B: Ujednání o smluvní pokutě (součást smlouvy)

26.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Ujednání o smluvní pokutě (součást smlouvy)

Stáhnout vzor

X.
Smluvní pokuta

Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost zhotovit dílo v termínu sjednaném v čl. V. odst. 3 této smlouvy nebo jestliže předané dílo bude postrádat některou z vlastností sjednaných v čl. VI. odst. 5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní

Nahrávám...
Nahrávám...