dnes je 25.5.2024

Input:

Vzor B: Návrh na změnu účastníků řízení

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Návrh na změnu účastníků řízení

Stáhnout vzor

Okresní soud v Chomutově

Na Příkopech 663

430 14 Chomutov

k č. j. 25 C 1822/2008-5

V Praze dne 10. prosince 2008

       
Žalobce: Českomoravská družstevní záložna
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle Dr, vložka 89712
se sídlem Brno, Jilemnická 20, PSČ 600 20
IČ 55223877
Žalovaný: Pavla Neumanová, r.č. 485514/659
bytem Maniny 38, 430 14 Chomutov

o zaplacení částky 215 000 Kč s příslušenstvím

Návrh na změnu účastníků řízení dle § 107a o.s.ř.

DVOJMO

Doporučeně

I.

Dne 5. září 2008 podal žalobce ke shora uvedenému soudu návrh na vydání platebního rozkazu o zaplacení částky ve výši 215 000 Kč s příslušenstvím proti žalované z titulu náhrady škody.

II.

Pohledávka žalobce byla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 30. listopadu 2008 postoupena na společnost LINOLEUM, s.r.o., IČ 7291845, se sídlem Šumavská 250, Ústí nad Labem. Uvedená pohledávka byla postoupena včetně veškerého příslušenství a spolu s právy s touto pohledávkou spojenými

Nahrávám...
Nahrávám...