dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor A Žaloba o zaplacení s návrhem na vydání platebního rozkazu

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A Žaloba o zaplacení s návrhem na vydání platebního rozkazu

Stáhnout vzor

Obvodní soud pro Prahu 10

ul. 28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10

V Praze dne 10. 10. 2007

           
Žalobce: 1. obchodní a průmyslová, s.r.o.
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 12345
se sídlem Praha 2, U náhonu 17, PSČ 120 00
IČ 22387796
Žalovaný: Radim Musílek
podnikatel nezapsaný do obchodního rejstříku
s místem podnikání U popraviště 17, 160 00 Praha 6
IČ 24624788

žaloba o zaplacení 50.000,- Kč s příslušenstvím
s návrhem na vydání platebního rozkazu

DVOJMO

Kolky v hodnotě 2.000,- Kč vylepeny

Přílohy:

  • smlouva o spolupráci ze dne 12. 6. 2006

  • dále dle textu

I.

Mezi žalobcem a žalovaným byla dne 12. 6. 2006 uzavřena smlouva o spolupráci, na základě které se žalobce zavázal poskytovat žalovanému na základě jeho objednávek konzultační a marketingové služby související s podporou prodeje zboží nabízeného žalovaným jeho zákazníkům, zejména krmných směsí pro dobytek.

Důkaz:

  • smlouvou uzavřenou mezi žalobcem a žalovaným dne 12. 6. 2006

II.

Na základě objednávky žalovaného připravil žalobce "Průzkum trhu krmných směsí pro I. čtvrtletí roku 2007“. Toto plnění žalobce bylo žalovaným objednáno objednávkou ze dne 2. 12. 2006, která byla žalobcem písemně potvrzena dne 6. 12. 2006. Součástí potvrzené objednávky bylo i ujednání o ceně objednaného plnění v částce 50.000,- Kč.

Žalobce žalovanému sjednané plnění poskytl, když mu dne 4. 4. 2007, tedy v termínu sjednaném mezi žalobcem a žalovaným v odsouhlasené objednávce, předal dvě písemná vyhotovení "Průzkumu trhu krmných směsí pro I. čtvrtletí roku 2007“. Spolu s nimi předal žalobce žalovanému i fakturu za poskytnuté služby znějící na částku 50.000,- Kč. Předání a převzetí těchto vyhotovení a faktury žalovaný písemně potvrdil téhož dne. V souladu se smlouvou uzavřenou mezi žalobcem a žalovaným byl žalovaný povinen zaplatit dohodnutou cenu plnění nejpozději do 19. 4. 2007. Přes tento svůj závazek žalovaný žalobci žádné finanční plnění neposkytl a ode dne 20. 4. 2007 je tak v prodlení se splněním

Nahrávám...
Nahrávám...