dnes je 24.2.2020

Input:

Vklady společníků a vkladové ážio

2.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1
Vklady společníků a vkladové ážio

Mgr. Pavla Krejčí

Definice

Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty vkladu do základního kapitálu společnosti. Předmětem vkladu je pak věc, kterou se společník nebo budoucí společník, tedy vkladatel, zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účastni v ní.

Pojmově je tedy dle ZOK třeba rozlišovat vklad a předmět vkladu. Vkladem není samotná věc, která se do společnosti vkládá (např. dům či pozemek), ale vkladem je vyjádření její peněžní hodnoty předmětu vkladu.

Obecnou definici vkladu nalezneme v § 15 ZOK. Vklady pak obecně dělíme na peněžité a nepeněžité. Pro obě skupiny jsou stanoveny různé podmínky pro jejich splácení a i různé podmínky pro

Dokument je součástí sekce pro předplatitele. Celý text tohoto dokumentu si můžete také jednorázově stáhnout z našeho portálu Vzorovedokumenty.cz.