dnes je 14.6.2024

Input:

Systémy řízení BOZP

6.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.2
Systémy řízení BOZP

Tomáš Neugebauer

Vlastní systém řízení BOZP

Každá firma, společnost nebo instituce si musí, většinou ve spolupráci s odborně způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik, vytvořit svůj vlastní systém řízení BOZP k plnění požadavků BOZP na jednotlivých pracovištích (pro poskytování OOPP, pro zajištění pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců, pro školení zaměstnanců a pro další oblasti prevence rizik), který ji bude garantovat určitou úroveň řízení BOZP.

Standardizovaný systém managementu BOZP

Chce-li dosáhnout vyšší úrovně řízení BOZP, může si zvolit standardizovaný systém managementu BOZP (Bezpečný podnik, systém podle ČSN OHSAS 18001:2008 nebo podle Metodického návodu pro systém řízení BOZP ILO-OSH 2001, případně podle jiného standardizovaného postupu) zaručující vysokou úroveň řízení BOZP, ale zároveň kladoucí i vysoké nároky na jeho zavedení a především na jeho udržování a trvalé zlepšování. Jedná se o nadstavbu zaměstnavatelem zavedeného svého vlastního systému řízení zajišťování BOZP, resp. prevence rizik.

Vytváření systémů řízení BOZP

Zajištění BOZP u každého zaměstnavatele, ale též i osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje (např. advokát, tlumočnice), pokud má mít smysl, musí být nedílnou součástí řízení jejich firmy nebo společnosti. Musí k němu být přistupováno systémově, nikoliv operativně podle momentálních potřeb. To znamená, že musí být vytvořen, do praxe zaveden a trvale udržován funkční mechanismus, který pomáhá efektivně zajišťovat BOZP. Nedává sice návod, jak dosáhnout bezpečné práce či ochrany zdraví při práci, ale poskytuje praktické instrukce pro procedurální a organizační postupy. V malých firmách to většinou řeší směrnice zajištění BOZP, ve větších firmách a velkých společnostech a institucích to řeší celá řada interních dokumentů (řády, směrnice, pokyny apod.).

Interní předpisy

Interní dokument v žádném případě nemá být opisem požadavků právních předpisů, ale má jejich požadavky aplikovat na konkrétní podmínky u zaměstnavatele, tedy uvádět způsoby, jak mají být požadavky právních předpisů u konkrétního zaměstnavatele prakticky naplňovány, jaké další požadavky si zaměstnavatel sám stanovil za účelem prevence rizik a jak mají být i tyto požadavky v praxi naplňovány. Při jejich zpracování je nutné vycházet z toho, že povinnosti na zajištění BOZP zaměstnavateli vyplývají ze tří základních zdrojů – z právních a ostatních

Nahrávám...
Nahrávám...