dnes je 8.12.2022

Input:

Prozatímní elektrická zařízení v průmyslových objektech

4.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.3.9.2 Prozatímní elektrická zařízení v průmyslových objektech

Václav Macháček

Případ nezbytné nutnosti

Prozatímní elektrická zařízení v průmyslových objektech je dovoleno zřizovat jedině v případech nezbytné nutnosti, např. při prozatímním postavení nebo přemístění strojů, při prozatímním napájení strojů, při poruše na přívodu, při zkoušce strojů před odesláním (funkční a záběhové zkoušky) a pro krátkodobé osvětlení pracoviště.  Prozatímní elektrická zařízení může zřizovat pouze pověřená osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.  Zřizovat prozatímní elektrická zařízení v prostorách mokrých, parných s chemickým působením se však nedoporučuje a v prostorách s nebezpečím požáru nebo s nebezpečím výbuchu se zakazuje, viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Písemný souhlas

Prozatímní elektrická zařízení mohou být zřízena jen s písemným souhlasem osoby odpovědné za elektrické zařízení, a to pouze na dobu nejkratší, nejvýše na 1/2 roku. Pokud prozatímní elektrická zařízení nelze v této době ukončit, musí být udělen opětovný souhlas osobou odpovědnou za elektrické zařízení a provedena revize. Uvedené prozatímní elektrické zařízení musí být odstraněno ihned, jakmile pominul důvod pro jeho zřízení. Za dodržení této podmínky odpovídá osoba odpovědná za elektrické zařízení.

Pravidelný dohled pověřené osoby

Zřízené prozatímní elektrické zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřené osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Tato je povinná před prvním zapnutím prokazatelně seznámit vedoucího pracoviště, jakož i její osazenstvo s požadavky na dodržování bezpečnosti při provozu prozatímního elektrického zařízení a také o nutnosti odpojení celého prozatímního elektrického zařízení při poruchách.

Nahrávám...
Nahrávám...