dnes je 21.2.2024

Input:

Přestávky v práci a evidence pracovní doby

11.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.3
Přestávky v práci a evidence pracovní doby

Mgr. Jan Horecký, JUDr. Vladimíra Knoblochová

Přestávky v práci a doba odpočinku

S úpravou pracovní doby jde samozřejmě ruku v ruce i úprava přestávek v práci a doby odpočinku. Zaměstnanec není stroj, a proto je při respektování jeho psychosomatické konstituce do zákoníku práce vnesena i úprava přestávek v práci a doby odpočinku, tj. doby, po kterou by měl zaměstnanec relaxovat a nabírat síly pro další plnohodnotný výkon pracovní činnosti. Za dobu odpočinku je zákoníkem práce označována veškerá doba, která není pracovní dobou. Z tohoto pohledu se rozdělují dva typy doby, kdy zaměstnanec nemá vykonávat práci. Jednak je to přestávka v práci a pak doba odpočinku. Zatímco přestávka v práci je vždy včleněna do časového rámce pracovní doby, tak doba odpočinku představuje časový prostor mezi dvěma dobami výkonu práce.

V průběhu pracovní doby je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Speciálně je upraveno poskytnutí přestávky na jídlo a oddech mladistvému zaměstnanci, kterému přestávka náleží již po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut. Přestávka v práci pak nenáleží do pracovní doby a zaměstnanci za ni nenáleží mzda ani plat. Na druhé straně nemůže zaměstnavatel se zaměstnanci, kteří si vybírají přestávku v práci, volně disponovat.

Vedle přestávek v práci, které nespadají do pracovní doby, pak rozlišujeme ještě takové přestávky v práci, které jsou poskytovány zaměstnancům v nepřetržitých provozech, resp. v provozech, kde nemůže být práce přerušena. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo. Vždy je však třeba dbát na fakt, že mladistvému zaměstnanci musí být přestávka na jídlo a oddech poskytnuta vždy. Tato doba se pak na rozdíl o předešlé podoby přestávky v práci do pracovní doby již započítává a zaměstnanci za ni tak náleží plná odměna. V obou

Nahrávám...
Nahrávám...