dnes je 23.5.2024

Input:

Postavení společníka ve společnosti, členění práv a povinností

11.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.15
Postavení společníka ve společnosti, členění práv a povinností

Mgr. Markéta Káninská

Obecně k postavení společníka ve společnosti dle ZOK

Společnost s ručením omezeným je ve smyslu § 132 odst. 1 ZOK kapitálovou společností, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku. Společníkem se tedy označuje osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti.

Společníkem může být jak fyzická osoba, tak i právnická osoba, a to včetně státu. Z hlediska postavení společníka ve společnosti je nerozhodné, zda je společníkem tuzemská či zahraniční osoba, neboť i zahraniční osoby (fyzické i právnické) se mohou podílet na založení společnosti s ručením omezeným nebo vstoupit jako společníci do již založené české společnosti s ručením omezeným.

V tomto ohledu se na postavení společníka oproti dosavadnímu ObchZ nic zásadně nemění. Odstraněna jsou pouze některá dlouhodobě kritizovaná a nepraktická omezení v podobně zákazu řetězení jednočlenných společností s ručením omezeným nebo stanovení maximální hranice počtu společníků (viz Založení a vznik společnosti s ručením omezeným).

Významným rysem společnosti s ručením omezeným je její majetková nezávislost na zakladatelích, resp. společnících. Společnost s ručením omezeným je vždy nutné vnímat jako zcela samostatný právní subjekt odlišný od společníků, a to i v případě, kdy má společnost pouze jediného společníka.

Výše uvedená nezávislost však neznamená, že by snad zakladatelé (tj. budoucí společníci) společnosti poté, co uzavřením společenské smlouvy (nebo v případě jediného zakladatele přijetím zakladatelské listiny) a splněním vkladové povinnosti završí vznik společnosti, ztratili veškerou kontrolu nad společností. Tím, že do společnosti vnesou své vklady, naopak získají na oplátku vůči společnosti poměrné obsáhlý soubor práv a nutno dodat, že i řadu povinností, kterým se budeme v následujících kapitolách věnovat.

Základní členění práv a povinností

Za nejrozšířenější lze považovat členění na:

a) práva a povinnosti majetkové povahy,

b) práva a povinnosti nemajetkové povahy.

Práva a povinnosti majetkové povahy jsou společníky i společnostmi obecně vnímána jako nejdůležitější, neboť každý společník je primárně investorem, jehož elementárním zájmem je zhodnocení jeho vstupní investice, tedy získávání majetkových hodnot a

Nahrávám...
Nahrávám...