dnes je 20.6.2024

Input:

Elektrická zařízení - kompetentní osoby - specialisté

20.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.4.3
Elektrická zařízení – kompetentní osoby – specialisté

Martin Šturma – Igor Lüftner

Druhy specialistů a jejich činnosti tak jak to vyplývá z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Za specialisty se označují:

a) Odborníci z oblasti M+R (měření a regulace), údržby apod., kteří jsou navíc osobami poučenými dle § 4 vyhlášky 50/1978 Sb. Specialisté provádí kontroly el. zařízení v rozsahu, ve kterém byli proškoleni a prokazatelně poučeni za dodržení předepsaných bezpečnostních opatření.

b) Osoby s elektrotechnickým vzděláním, osoby min. znalé dle § 5, 6, 7, 8 vyhlášky 50/1978 Sb.

Tyto osoby jsou pověřeni přímým nadřízeným - osobou zodpovědnou za elektrické zařízení k výkonu samostatné činnosti.

Specialisté jsou pověřeni přímým nadřízeným - pověřenou osobou k výkonu činnosti.

Činnosti specialistů

a) kontrolují u zařízení celkový technický stav s důrazem na bezpečnost strojních, technických i elektrických částí podrobnou prohlídkou a funkční zkouškou,

b) osoby s elektrotechnickým vzděláním kontrolují el. zařízení průmyslových, kancelářských elektroinstalací apod. bezpečnost těchto elektrických zařízení podrobnou prohlídkou a funkční zkouškou,

c) osoby s elektrotechnickým vzděláním provádí revize u el. přenosných spotřebičů, ručního nářadí a kontroly elektrických zařízení, kde podrobnou kontrolou, případným měřením a funkčními zkouškami zjišťují stav elektrického zařízení z hlediska

Nahrávám...
Nahrávám...