dnes je 12.4.2024

Input:

Bytové rozvody, bytová rozvodnice

30.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.10.5
Bytové rozvody, bytová rozvodnice

Silová elektroinstalace v bytě začíná v bytové rozvodnici, která je ještě její součástí.

Bytová rozvodnice

Bytová rozvodnice

Bytová rozvodnice je místo, kde se při zřizování či rekonstrukci elektrických rozvodů v bytě rozděluje vodič PEN na PE a N, pokud tak již nebylo provedeno dříve, v průběhu HDV. Elektrické rozvody se provádějí dle platných elektrotechnických předpisů (především ČSN 33 2130 , soubor ČSN 33 2000 atd.). Návrh elektrických rozvodů a zařízení, tzn. např. svítidel, musí umožňovat osazení energeticky úsporných světelných zdrojů a zařízení.

Bytové rozvodnice jsou umístěny v bytech, v předsíních. Bytové rozvodnice jsou vybavené jističi typu B, citlivými proudovými chrániči (alternativně chráničo–jističi, to je přístroji kumulujícími funkci jističe a proudového chrániče) s ΔIn ≤ 30 mA pro obvody určené příslušnými ČSN, stykači pro blokování akumulačních spotřebičů (akumulačních ohřívačů TV a akumulačních topidel) nebo pro blokování přímotopných topidel určených k vytápění, nikoliv pouze pro přitápění. Součástí bytové rozvodnice bývá i bytový zvonek ovládaný od vstupních dveří od bytu. Příklad moderní bytové rozvodnice je uveden na obrázku 1.

Pro elektrický sporák se zřizuje samostatný trojfázový přívod.

Elektrický ohřev TUV a elektrické vytápění bytů (kromě přitápění bytových jader) je řešen individuálně.

Obrázek 1: Schematický příklad moderní bytové rozvodnice s vybavením

Poznámka:
Zásuvkové obvody bez citlivého proudového chrániče jsou určeny v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 pro připojení mrazícího boxu, lednice a výpočetní techniky.

Roztřídění bytů podle stupně elektrizace

Roztřídění bytů

Se zřetelem k rozsahu elektrického zařízení v bytech a k rozsahu použití elektřiny se rozlišují tyto tři stupně elektrizace bytů:

  • stupeň A byty, v nichž se elektřiny používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA,

  • stupeň B – byty s elektrickým vybavením, jako mají byty stupně A a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA,

  • stupeň C – byty s elektrickým vybavením, jako mají byty stupně elektrizace A nebo B a v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče, jejichž spotřeba je měřena u jednotlivých odběratelů.

Tabulkový soudobý příkon bytu stupně elektrizace A a B je uveden v tabulce 1, soudobý příkon bytu stupně elektrizace C je nutno stanovit výpočtem.

Byt stupně elektrizace Soudobý, výpočtový příkon bytu Pb
A Všechny kategorie bytů 7 kW
B Všechny kategorie bytů 11 kW

Tabulka č. 1: Soudobý příkon bytu dle stupně elektrizace od roku 1994

Současně použitelné průřezy vodičů v bytech a jejich jištění

Současně použitelné průřezy vodičů v bytech a jejich jištění

V jednotlivých částech bytu se nyní provádějí elektrické rozvody v systému sítě TN–S, to znamená, u jednofázových obvodů (zásuvky, světelné obvody) jsou jednotlivé obvody provedeny vodičem s třemi jádry (tzv. trojvodičem), kde jedno jádro je určeno pro fázi, jedno jako střední vodič – N a jedno jako ochranný vodič – PE.

Trojfázové obvody jsou obdobně tvořeny vodiči s pěti jádry – 3fázové vodiče + střední vodič + vodič ochranný.

Na tento způsob připojení jsou z bezpečnostního hlediska konstruovány moderní spotřebiče.

Průřezy a jim přiřazené jmenovité proudy jističů se volí dle následující tabulky. Uvedené hodnoty platí pro obvody do délky 30 m.

Pro rozvody v bytech se zásadně volí vodiče s jádry z Cu.

Průřezy jader vodičů a jim přiřazené jmenovité proudy jističů jsou uvedeny v tabulce 2.

                   
Obvod Jmenovitý proud jističe (A) Průřez měděných jader vodičů vedení (mm2)
Referenční způsob uložení vedení B a C Referenční způsob uložení vedení A
světelný 10 1,5 1,5
zásobníkový 10 1,5 1,5
pro chladničku nebo mrazničku 10 1,5 1,5
zásuvkový 16 2,5 4 1)
pro pračku 16 2,5 4 1)
pro myčku 16 2,5 4 1)
pro bytové jádro 16 2,5
pro sporák do 10 kW 16 2,5 4
pro průtok. ohřívač
vody – do 2 kW 10 1,5 2,5
– do 16 kW 25 4 6
kabelem CYKY
vodiči CY, CYY 25 6 10
pro akumulační kamna
– do 6 kW 10 1,5 2,5
– do 10 kW 16 2,5 4
Poznámky:
Referenční způsob uložení vedení A je uložení vedení do lehkých příček (například sádrokartonových), kde je hůře odváděno teplo z povrchu vedení.
Referenční způsob uložení vedení B a C je uložení vedení v prostředí, kde dochází k normálnímu odvádění tepla z povrchu vodičů (například při uložení pod omítku nebo na větraný rošt atd.).

Tabulka č. 2: Průřezy vodičů pro bytové obvody a jejich jištění

Obvody v bytech a jejich počet

Počet světelných a zásuvkových obvodů v závislosti na kategorii bytu

Minimální počet světelných a zásuvkových obvodů v závislosti na kategorii bytu a jeho plošné velikosti je v tabulce 3.

Velikost kategorie bytů – plocha bytu *) I II až IV V až VIII
do 50 m2 do 75 m2 do 100 m2 do 125 m2 nad 125 m2
Světelný 1) 1(0) 1 1 2 2
Zásuvkový 2) 4) 1 2(1) 3(2) 3(2) 4(3)
pro bytové jádro 3) (1) (1) (1) (1) (1)

Tabulka č. 3: Počty obvodů v bytech

Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kW a více se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky.

Vybavení jednotlivých místností bytu elektrickým zařízením

V dalších článcích je popsáno základní vybavení částí bytu silnoproudým i sdělovacím elektrickým zařízením.

Obývací pokoj

Velikost obývacího pokoje 12 až 20 m2
Elektrické zařízení Zásuvkových vývodů Světelných vývodů Vývod pro spotřebiče 2 kW a více Telefonních vývodů Vývodů televizní a rozhlasové antény
Počet minimální v souladu s ČSN 33 2130 4 1) 1 1 1 1 2)
Evropský standard 7 1) 2 1 2 1
Velikost obývacího pokoje více než 20 m2
Elektrické zařízení Zásuvkových vývodů Světelných vývodů Vývod pro spotřebiče 2 kW a více Telefonních vývodů Vývodů televizní a rozhlasové antény
Počet minimální v souladu s ČSN 33 2130 5 1) 2 1 1 1 2)
Evropský standard 9 1) 3 1 2 2

Tabulka č. 4: Základní vybavení obývacího pokoje elektrickými rozvody v závislosti na jeho velikosti

Pro splnění požadavku minimálního vybavení místnosti 2 světelnými vývody dle ČSN 33 2130 je možno použít vývodu pro svítidlo se samostatným ovládáním alespoň dvou částí tohoto svítidla.

Ložnice

Velikost ložnice menší než 12 m2 včetně
Elektrické zařízení Zásuvkových vývodů Světelných vývodů Vývod pro spotřebiče 2 kW a více Telefonních vývodů Vývodů televizní a rozhlasové antény
Počet minimální v souladu s ČSN 33 2130 3 1) 1 ––– 2) ––– –––
Evropský standard 5 1) 2 ––– 2) 1 2
Velikost ložnice větší než 12 m2 a menší než 20 m2 včetně
Elektrické zařízení Zásuvkových vývodů Světelných vývodů Vývod pro spotřebiče 2 kW a více Telefonních vývodů Vývodů televizní a rozhlasové antény
Počet minimální v souladu s ČSN 33 2130 4 1) 1 ––– 2) ––– –––
Evropský standard 7 1) 2 ––– 2) 1 2
Velikost ložnice Větší než 20 m2
Elektrické zařízení Zásuvkových vývodů Světelných vývodů Vývod pro spotřebiče 2 kW a více Telefonních vývodů Vývodů televizní a rozhlasové antény
Počet minimální v souladu s ČSN 33 2130 5 1) 2 ––– 2) ––– –––
Nahrávám...
Nahrávám...